Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam30
Toplam Ziyaret61304

Workshoplardan-Eğitimlerden Derneğe Üyelik

CİSEATED-ASEHERT ÜYELİK-EĞİTİM-EĞİTMEN YETİŞTİRME KURALLARI-01-
NİSAN-2017
02.04.2017 tarih ve 05 sayılı kararı
(Daha sonraki tarihlerde ek kurallar eklenebilir)

DAHA SONRA EĞİTMEN VE DANIŞMAN, CİNSEL TERAPİST KONUSUNDA EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BU MADDELERİ DE İÇEREREK DAHA DETAYLI OLARAK DEĞİŞTİRİLECEKTİR


1-    Bu kurallar bahsi geçen kararların alındığı Nisan-2017 tarihinden itibaren geçerlidir. Bu kurallar günün koşullarına göre güncellenip 1-2 yıl içinde bir CİSEATED Eğitim Yönetmeliğine dönüşecektir.
 
2-    Dernek girişi ücreti 250 TL, yıllık aidat 50 TL’dir. Derneğe girişte giriş ücreti ve 3 yıllık giriş aidatı birlikte ödenir (400 TL).
 
 
3-    Eğitimlerden (workshoplardan, modüllü eğitmen eğitimlerinden) gelen kişilerin derneğe üye olmaları için şu koşullar gereklidir:
 

Derneğe 250 TL giriş ücreti ve 3 yıllık aidat (150 TL). Toplamda 400 TL. yatırılması.

Derneğin yaptığı eğitimlerden iki modüllük (5 gün-5 kredi) eğitmen eğitimini (Sınavlı) ve sertifikasını almak.

Eğitmen kredisinin haricinde ayrıca 10-11 kredilik dernek eğitimi almak. Toplamda 15-16 kredilik ders almak.

Dernekle ilgili taahhütname belgesini kabul etmek ve imzalamak.

Derneğin ilkeleriyle uygun düşen ve yönetim kurulunun uygun gördüğü tıp fakültesi mezunları (hekimler) ve uzman hekimler en fazla 3 eğitimde olmak üzere % 50 ücret ödeyebilirler; yönetim kurulunun uygun gördüğü kişiler 10-11 kredi yerine derneğe üye olmak üzere 6 veya 8 kredi alabilirler (krediye yönetim kurulu karar verir), ama eğitmen eğitimini tam olarak almak zorundadırlar (Toplamda 10-16 kredi)

Dernek içinden en az iki kişiden referans getirilmesi

Yönetim kurulunun bu başvuruyu uygun bulması.
 
 
4-    CİSEATED derneğinde eğitmen olmak isteyen ve/veya eğitimlerden sonra derneğe üye olmak isteyen kişiler dernek yönetim kurulunun kararlaştırdığı bir taahhütname imzalarlar. Bu taahhütnameye uymayanlar dernek üyeliklerinden çıkarılır ve verilmiş olan eğitmen sertifikası da iptal edilir. Bu iptal edilen sertifikalar ve sahiplerinin isimleri web sitesinde duyurulur.
 
 
5-    İki tip taahhütname vardır, bu taahhütnamelerde birbirinden farklı maddeler ve koşullara uyulmadığı takdirde ödenecek tazminat miktarları olabilir:


1-Eğitimlere katılıp dernek üyesi olmak isteyenler için taahhütname


2-Eğitmen olmak ve eğitmen sertifikası katılım belgesini almak için gerekli olan taahhütname
 
6-    Taahhütnamede koşullara uyulmadığı ve art arda ihlal edildiği takdirde ödenmesi gereken tazminat miktarı belirtilir ve koşullara uymayan üyeler bu tazminatı ödemek zorundadırlar; imzaladıkları taahhütname ile bu tazminatı önceden kabul etmiş olurlar. Bu tazminat taahhütname kabul edilip, imzalandığında kabul edilmiş olunur. Kurallara uyulmadığı takdirde CİSEATED yönetim kurulu tarafından bu kişiye sadece bir e-posta ve/veya mektup yazılır ve hangi kuralları art arda ihlal ettiği, ne kadar tazminat ödemesi gerektiği belirtilir. Bu durumun oluşması için üyenin en az 3 kere farklı ya da aynı koşulu ihlal etmiş olması gerekliliği aranır.  Tazminat ödenmediği takdirde yetkili merciler İstanbul ve/veya yaşadıkları yerlerdeki İcra daireleridir.
 
7-    Derneğe üye olan kişilere her eğitim için % 50 ücret indirimi uygulanır.
 
 
8-    Derneğe üye olmayıp dernek için çalışan (kongre, seminer, eğitim, katılımcı temini gibi vb.), derneğe büyük yararları olan, faydalı ve başarılı olan, dernek eğitimlerine katılımcı getiren, derneğe gelir ve bağış getirmeyi sağlayabilen dışardaki kursiyerler dernek başkanının insiyatifi ile bahsi geçen dernek üyesi ücret ve eğitim kredi indirimlerinden belli bir oranda yararlanabilir. Dernek başkanı bu konuda karar vermeye kendi inisiyatifiyle yetkilidir.
 
9-    Dernek üyesi ve/veya eğitmeni olan kişiler CİSEATED çatısı altında da kendi özel veya CİSEATED alt grup eğitimlerini düzenleyebilirler. Dernek üyesi ve eğitmeni olan kişilerin dernek adını, logosunu, bazı sloganlarını, bazı web sitelerindeki cümleleri veya paragrafları, eğitim programlarını kullanmak istemesi ve dernek üzerinden eğitim yapması durumunda eğitim gelirinin masraflar çıktıktan sonra ÜÇTE BİRİ derneğe bağış olarak yatırılır. Bu madde taahhütnamede yer alır.
 
 
10-  Dernek üyelerinin veya derneğin üyesi olmayıp da yetiştirdiği eğitmen sertifikalı kişilerin bağımsız yaptıkları eğitimlerde 1 günlük eğitim başına her gün için 50 TL derneğe bağış yapmaları zorunludur. Bunun karşılığında eğitmen bağımsız eğitimlerinde CİSEATED adını ve CİSEATED katılım sertifikasını kendi bağımsız eğitimlerinde kullanabilir. Bu madde taahhütnamede yer alır. Bu maddeye uyulmadığı takdirde verilen eğitim sertifikası ve katılım belgesi iptal edilir. Bu iptal bilgisi web sitesinde bu kişilerin isimleriyle birlikte yayınlanır.
 
11- Dernek üyeleri veya derneğin yetiştirdiği eğitmenler eğitim materyallerini ve yansılarını kendileri hazırlamak zorundadırlar. Daha önce dernek tarafından yapılan eğitimlerdeki materyalleri, videoları veya yansıları kullanamazlar. Bu madde taahhütnamede yer alır.
 
 
12-  Dernek eğitim materyalleri derneğin “Copyright”ı altındadır. Hiçbir şekilde telif kanununa göre kopya edilemez, resimleri çekilemez ve/veya hiçbir yansı ya da eğitim materyeli eğitmenler tarafından kullanılamaz. Bu madde taahhütnamede yer alır.
 
13-   Dernek üyeleri dernekten bağımsız olarak yaptıkları eğitimlerle ilgili CİSEATED dernek başkanını ve yönetim kurulunu önceden bilgilendirmek zorundadırlar. Bu madde taahhütnamede yer alır.

14-   Eğitimlerde dışardan gelen eğitmenler için uygulanacak ücret politikası şöyledir: günlüğü 500 TL olan bir eğitim için: bir saat için katılımcı başına 20 TL. Örneğin 10 kişi eğitime katılmışsa bu kişilere 2 saat eğitim veren eğitimci 20 x 10 x 2= 400 TL eğitmen ücreti alır. Genel formül şöyledir:
 
(Kişi başı günlük ücret x katılımcı sayısı)= A (burada indirimler de hesaplanıp, toplam gelir hesaplanır)
Masraflar = B
 
((A-B) x 2/3 ) / 10
 
Genellikle eğitmene verilecek ücret katılımcı sayısına göre saati 50-120 TL arasında değişir. Eğitimci ücretinin saati 150 TL den fazla olamaz, geri kalan gelir derneğe kalır (Yukardaki örneğe göre 5 kişi gelirse saati 50 TL, 10 kişi gelirse saati 100 TL, 15 kişi gelirse saati 150 TL).
 
 
15-  Her eğitmen sertifikasının alınması sürecinde şu aşamaların tamamlanması gerekir:
 
  1. Web sitesinde belirtilen eğitimlerin ve/veya workshopların başarıyla bitirilmesi.
  2. O eğitmenlik sertifikası için gerekli olan kredi miktarının tamamlanması.
  3. O eğitmenlik için gerekli olan taahhütnamenin kabul edilmesi ve imzalanması. Bu taahhütnamede koşullara uyulmadığı taktirde ödenmesi gereken tazminat miktarı da belirtilir.
  4. O eğitmenlik için workshop veya modüllü eğitim ücretinin önceden ödenmiş olması.
  5. O eğitmenlik için gerekli olan sınavlarda başarılı olmak.
  6. Bu sertifika eğitimi için gerekli tez ve makale yazımının başarıyla gerçekleştirilmiş olması.
  7. Bu sertifika eğitimi için eğer varsa online-eğitimin başarılmış olması.
  8. Son eğitmenlik katılım belgesi veya sertifikasının gerektirdiği dernek bağışının yapılmış olması.
 
16-  Her eğitmen ve eğitici katılım belgesi alan kişi, 18-24 ayda bir kez yapılacak olan ve bilgilerin güncelleştirilmesi, deneyimlerin paylaşılması, tartışmalar, seminerler, olgu sunumları ve konferanslardan oluşan, 2-3 günlük CİSEATED yıllık GÜNCELLEME (UPDATE) eğitim programına ücretini ödeyerek katılmak zorundadır. Bu madde taahhütnamede yer alır. 3 kez üst üste (yaklaşık 4.5-6 yıl içinde), bu eğitime katılmayan eğitmenlerin sertifikası iptal edilir ve web sitesinde ilan edilir, bu konuyla ilgili tazminatı (500 TL) taahhütnamede yazdığı gibi ödemek zorundadırlar. Bu madde ilerde daha detaylı düzenlenecektir.
 
17-    Her dernek üyesi eğitmeni veya eğitmen sertifikası 5 yılda bir yenilenir. Bu yenilenmenin yapılabilmesi için 16. Maddedeki GÜNCELLEME eğitimine eğitmenin son 5 yıl içinde EN AZ BİR KEZ katılması; derneğe yapılması taahhütnamede söz verilen  aidatların ve ödemelerin yapılmış olması; varsa taahhütnamede belirtilen cezalı ödemelerin yapılmış olması gereklidir. Bu madde ve diğer maddeler daha sonra ilerde daha detaylı düzenlenecektir.