Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam29
Toplam Ziyaret61303

TÜZÜK
CİNSEL SAĞLIK EĞİTİM ARAŞTIRMA VE TEDAVİ DERNEĞİ (CİSEATED) TÜZÜĞÜ

 

THE STATUTE AND CONSTITUTION OF THE ASSOCIATION OF SEXUAL HEALTH EDUCATION RESEARCH AND TREATMENT (ASEHERT)

 


 

Madde 1: DERNEĞİN ADI, MERKEZİ

 

A-Derneğin Adı “CİNSEL SAĞLIK EĞİTİM ARAŞTIRMA VE TEDAVİ DERNEĞİ” (CİSEATED) dir. Dernek Türkçe faaliyet yapar; ama yabancı benzer konularda faaliyetleri olan derneklerle koordinasyon ve kooperasyon yapacağı için, web sitesi ve bazı hali hazırda var olan Türkçe kayıtlar, İngilizce’ye de çevrilip, İngilizce olarak da tutulabilir. Derneğin İngilizce ismi, “Association of Sexual Health Education Research and Treatment”  (ASEHERT) dir.

 

B- Derneğin başlangıç web sitesi www.ciseated.org dur; zamanla başka web siteleri de olabilir. Web siteleri hem Türkçe, hem de İngilizce faaliyet gösterir. Logosu yukarda belirtilen logo’dur. Derneğin merkezi İSTANBUL’DUR. Derneğin başlangıçta açılmış olan ve açılacak başka şubesi yoktur; CİSEATED Yönetim Kurulu’nda ve/veya Genel Kurul’da başka bir karar alınmazsa tek şube olarak çalışacaktır.

 

C-Derneğin başlangıçtaki adresi: İSTANBUL. Zamanla derneğin gelir elde etmesi ve belli bir maddi yükümlülük sahibi olması sonucunda dernek merkezi İstanbul’daki başka bir adrese taşınacak, bu konu da dernek genel bilgi defterine ve sirkülere işlenecek, bu konudaki bildirim dernekler birimine (masasına) ve idari-mülki yetkili amirliklere yapılacaktır. Dernek kasası ve dernek dokümanları, defterleri Yönetim Kurulunun uygun gördüğü güvenli bir adreste ve/veya Genel Başkan’ın uygun gördüğü ikametgâhında ve/veya güvenli bir adreste tutulur.

 

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

MADDE 2-DERNEĞİN AMACI

KISA TANIM: Derneğin kuruluş amacı, kamu yararı amacıyla ve aile kurumunun korunması amacıyla ulusal ve uluslararası boyutta cinsel sağlık ve insan cinselliği, cinsel fizyoloji, cinsel fonksiyon bozuklukları, cinsel fonksiyon bozukluklarının nedenlerinin ve tedavisinin araştırılması, cinsel tedavi ve ilgili konularda MULTİ-DİSİPLİNER ve İNTER-DİSİPLİNER araştırmalar ve çalışmalar yapmak; halka ve topluma, hekimlere, cinsel terapistlere, psikiyatristlere ve psikologlara, sağlıkla ilgili profesyonel çalışanlara eğitim vermek, bu konuda her türlü yayıncılık faaliyetini gerçekleştirmek; cinsel sağlık konusunda bilimsel ve akademik çalışmalar yapmak; Kongreler, paneller, konferanslar, eğitim festivalleri düzenlemek; cinsellikle ilgili fonksiyon bozuklukları konusunda araştırma, eğitim ve tedavi hizmetlerini vermek; yurtdışındaki kurumlarla yukardaki konularda koordinasyonlar ve ortak bilimsel ve akademik çalışmalar düzenlemektir. Aile terapisi, aile danışmanlığı, cinsel terapi, aile kurumunun korunması gibi konularda toplumun cinsel sağlığının korunması, eğitilmesi, bilgilendirilmesi açısından bilimsel, akademik çalışmalar ve bilimsel araştırmalar yapmak. Aile danışmanlığı merkezleri, cinsel terapi merkezleri, aile kurumunun korunması amacı ile kamu yararına gerekli kanunlar, tüzükler ve genelgelere ve Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına uygun olarak pek çok danışmanlık, eğitim, araştırma ve tedavi merkezleri kurmak.

Derneğin Amaçları şöyledir:

1-Cinsel Sağlık Eğitim, Araştırma ve Tedavi Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 

2-Kurs, seminer, kongre, bilimsel festival, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etme5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, kongre, festival, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, bu faaliyetleri yürütmek için gerekli iç yönetmelikleri hazırlamak,

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

14-Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

16- Halka yönelik özel eğitim faaliyetleri yapmak. Halka, gençlere, üniversite öğrencilerine, yetişkinlere aile yapısının ve aile kurumunun korunması için temel cinsel fizyoloji, cinsel sağlık ve cinsel fonksiyon bozuklukları, zührevi hastalıklar, HIV-AIDS ve bunların tedavisi hakkında eğitim faaliyeti yapmak. DOĞUM KONTROLÜ, Doğum, kürtaj, sağlıklı çocuk bakımı ve yetiştirilmesi vb. gibi konularda eğitim faaliyetleri yapmak. Kadınlara yönelik her türlü eğitim faaliyetini yurt içindeki ve yurt dışındaki kurumlarla da işbirliği yaparak planlamak, programlamak ve uygulamak. Bu konuda dergiler, makaleler, kitaplar, web siteleri yayınlamak. Seminerler, workshoplar (atölyeler), eğitim seansları, konferanslar, paneller, sempozyumlar düzenlemek. Devlet üniversitelerinde veya özel üniversitelerde ücretli olarak bu konuda farklı modüllerden ve eğitim programlarından oluşan kısa veya uzun süreli üniversite öğrencilerini eğitmeye yönelik kurslar, seminerler, konferanslar, workshoplar (atölyeler) gibi vb. düzenlemek. Devlet kurumlarında veya özel şirketlerde, şirket çalışanlarının Türk aile yapısının ve aile kurumunun korunabilmesi hipoteziyle yola çıkarak bilgi ve görgüsünü arttırmaya yönelik özel seminerler, konuşmalar, konferanslar, kurslar, workshoplar (atölyeler), ücretli eğitim programları düzenlemek, bu faaliyetleri gerçekleştirmek için dernek iç yönetmeliklerini hazırlamak,

17- TANTRA ve Uzak Doğu gelişmiş cinsellikleri ve cinsel teknikleri, ESR (Artırılmış Cinsel Doyum, Expanded Sexual Response) gibi ve benzeri cinsel eğitimle ilgili konularda halka ve 21 yaşını aşmış gençlere yönelik, ücretli özel eğitimler, workshoplar (atölyeler), seminerler, kısa ve uzun süreli kurslar, konferanslar, kongreler  ve çeşitli eğitim programları düzenlemek. Başlangıç olarak www.tantraakademi.com sitesinde belirtilmekte olduğu tarzda, vajinismus, anorgazmi gibi cinsel fonksiyon bozukluğu olan kadınlara özel seminerler, eğitimler vermek. İnsan cinselliğinin sınırlarının ve boyutlarının araştırılmasıyla daha mutlu, uyumlu ve haz dolu bir birlikteliğin ve “mutlu bir aile kurumunun” sağlanması açısından bilimsel, akademik araştırmalar, eğitimler ve çalışmalar yapmak,

18-Sağlık, eğitim, kültür ve sosyal alanlarda faaliyet göstermek; Üyeleri arasında insani, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için  yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler, toplu festivaller vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak. Dernek üyeleri bu faaliyetlerden ya ÜCRETSİZ, ya da Yönetim Kurulunun koşullara göre belirlediği en az indirimlerden yararlanır. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, bu faaliyetleri gerçekleştirmek için dernek iç yönetmeliklerini hazırlamak,

19- Bu amaçları uygulayabilmek için CİSEATEDYurt dışında bu konularda uzman NACS, FIAS, SEXPO Foundation, SSSS, WAS, IASR, UNICEF, United Nations, AASECT, ISSWSH, EFS gibi ve başka kurumlarla kooperasyon, koordinasyon kurmak, ortak bilimsel ve eğitim çalışmaları, kongreler, eğitim programları, festivaller düzenlemek bu özel kurslardan akrediteli veya akreditesiz uygun sınavlarla mezun olanlara Cinsel terapist; seksolog; cinsel sağlık uzmanı; cinsel sağlık koçu; cinsel sağlık danışmanı vb. gibi katılım belgeleri vermek,

20- Cinsel sağlık, eğitim, araştırma ve tedavi için dijital dokümantasyon ve kurgu merkezleri; animasyon film merkezleri; filmle eğitim merkezleri; film ve dijital, sanal yöntemlerle ve internet aracılığı ile eğitim merkezleri ve sistemleri kurmak. Film kurgu, yapım, animasyon film, video filmi ve ilgili tüm iletişim sistemlerini ve görsel materyeli ve filmlerle eğitimciliği sağlayan yapılar oluşturmak. Bu konuda yurt dışında var olan ve benzer dijital, sanal, film ve animasyonlarla eğitim yapan yerlerle kooperasyon ve koordinasyon kurup oradaki mevcut eğitim sistemlerini Türkiye’ye getirmek ve tercüme etmek; Türkiye’ye ve Türkçe’ye uyarlamak. İlgili Mevzuata ve kanunlara uygun olarak Cinsel sağlık müzeleri ve eğitim merkezleri açmak.

21- Uluslararası Anadolu Cinsel Sağlık Kongrelerini (International Anatolian Sexual Health Congress) düzenlemek, bunların alt yapısını oluşturmak, bunlar için maddi finans kaynakları araştırmak bulmak, oluşturmak yaratmak, sponsorlar bulmak. www.sexologycongress2014.com
ve
www.sexologycongress2014.org

siteleri ile 1. Anadolu Cinsel Sağlık Kongrelerini gerçekleştirmek ve bunun devamını yine bu ve benzeri siteler aracılığı ile 2-3 yıllık periyotlarla gerçekleştirmek. Halka açık Uluslararası ve Ulusal Cinsel Sağlık Festivali serilerini  (International Sexual Health Festival-EVE Festival) düzenlemek.

www.evefestival.org


sitesi ve benzerleri aracılığı ile halka açık cinsel sağlık festivalleri, aktiviteleri, kongreleri, sempozyumları ve benzeri aktiviteleri düzenlemek,

22- SEXUS JOURNAL: Uluslararası bilimsel ve akademik düzeyde SEXUS Journal isminde veya başka isimlerde elektronik ve/veya basılı bilimsel dergiler yayınlamak, bu derginin alt yapısını ve web faaliyetlerini, hakem kurulunu, sistemli çıkmasını düzenlemek. Benzer alanlarda halka yönelik dergiler çıkartmak. Bu faaliyetler konusunda finansal yapılandırılmayı, sponsor ilişkilerini düzenlemek. Anadolu Kongreleriyle birlikte yılda dört kez çıkacak olan Quartery Journal SEXUS’un şu andaki web sitesinden yayınlar yapmak:

www.sexusjournal.com

ve
www.sexusjournal.org

sitelerini satın almak ve güncelleştirmek. Bu ve benzer uluslararası veya ulusal akademik, bilimsel ya da halka yönelik dergiler çıkartmak.

23- Cinsel Sağlık, Eğitim, Araştırma ve Tedavi konusunda her türlü ARAŞTIRMAYI  yapabilecek yürürlükteki mevzuata uygun sağlık kurumları oluşturmak, 3. Ve 4. Maddede yazılı amaçlarıyla ilgili HER TÜRLÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMAYI YAPMAK; bu amaçla yan şirketler, şahıs firmaları, limited şirketler, anonim şirketler, holding şirketler kurmak. Bahsi geçen araştırmalar şöyle sıralanabilir:

  • Cinsel eğitim, araştırma ve tedavi ile ilgili her türlü MEDİKAL, BİYOKİMYASAL, MİKROBİYOLOJİK, JİNEKOLOJİK, ÜROLOJİK, PSİKOLOJİK, PSİKİYATRİK, NÖROBİLİMSEL, NÖROLOJİK Tıbbi araştırma ve eğitim faaliyeti.
  • Anketler, sosyolojik testler-araştırmalar.
  • Cinsellikle ve/veya psikoloji ve psikiyatri ile ilgili her türlü PSİKOMETRİK TEST, Kişilik Testleri ve envanterleri, Cinsellikle ilgili her türlü envanter, skala, psikometrik test vb.
  • Ulusal ve Uluslararası kurumlarla ve ulusal/uluslararası bilim adamları ve akademisyenlerle derneğin ilgili  Maddelerdeki amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü bilimsel ve akademik çalışma, araştırma.

24- CİSEATED’in amaçlarından birisi de cinsel fonksiyon bozuklukları, cinsel hastalıklar, zührevi hastalıklar, HIV-AIDS, genital yolla bulaşan bakteriyel ve viral hastalıklar konusunda Sağlık Bakanlığı ile anlaşmalı olarak ve ilgili kanunlara ve mevzuata uygun olarak tedavi merkezleri, poliklinikleri, cinsel terapi merkezleri ve tedavi kurumları açmak bu kurumları yerli yabancı kurumların desteği ile birlikte yürütmek. Bu kurumlara eğitimli tıbbi elemanları ve psikolog, psikiyatristleri, kadın ve doğum hastalıkları uzmanlarını, ürologları tahsis etmek ve onlara bu merkezlerde iş vermek; bu konularda hem halkı ve hem de sağlık profesyonellerini eğitmek,

       Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, Cinsel Sağlık, Eğitim, Araştırma ve Tedavi konusunda sosyal ve kültürel alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

    Madde 3- ÜYELİK

1-Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

2-Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

3-Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

4-Ayrıca CİSEATED Genel Kuruluna aşağıda yazılan amaç ve hedeflerle ilgili olumlu etkiler sağlayabilecek ve Yönetim Kurulunun uygun gördüğü kişiler ve/veya uzman kişiler, hekimler, uzman doktorlar, psikiyatristler, psikologlar, sağlık profesyonelleri, akademisyenler ve derneğin faaliyetleri konusunda destek olabilecek uzmanlık ve yetkinliğe sahip olan vb.  kişiler alınabilir. Uygun kişilerin üye olarak alınmaları için Dernek Genel Kurulundan en az ÜÇ ÜYENİN yazılı referansını almaları gerekir. Başvuran ve referansları getiren, üyelik şartnamelerini uygulayan kişinin üye olması için, Yönetim Kurulu’nda kabul edilmesi, kayıt ve üye defterine işlenmesi gereklidir.

5-Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

 

 

Üyelikten Çıkma

            Madde 4- ÜYELİKTEN ÇIKMA

1-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. E-posta ile yapılan bildirimler geçerli olmaz, mutlak üyenin yazılı bir dilekçe vermesi gerekir.

  2-Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

Üyelikten Çıkarılma

            Madde 5- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

4-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

5-CİSEATED hakkında herhangi bir ortamda gerçeğe uymayan bir biçimde olumsuz konuşmak, kötü ve olumsuz, yanlış bilgiler üretmek, gerçekliği olmayan dedikodular yapmak ve derneğin çalışmalarına maddi ve manevi bir biçimde zarar vermek.

6-CİSEATED içinde derneğin faaliyetlerini bloke etmeye çalışmak ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi konusunda olumsuz eylemler, çabalar içinde olmak, dernek içinde hasım hane bir biçimde ikilik çıkararak kulis ve entrika çevirmek; yönetimi ele geçirmek ve/veya amaç ve faaliyetlerini kendi çıkarlarına yönelik kullanmak için anti-demokratik olarak ikilik ve husumet çıkarmak, kulis yapmak, entrika çevirmek ve derneğin sağlıklı işleyişini bloke edebilecek ve engelleyecek olumsuz faaliyetler yapmak; kavga çıkarmak.

7- CİSEATED genel cinsel eğitim ve araştırma faaliyetleri ile ters düşecek etik olmayan davranışlar yapmak.

8- CİSEATED Derneğinin amaç ve hedeflerini kendi çıkarları ve maddi amaçları doğrultusunda kötüye kullanmak ve bu eylemin net belgelerle ve kanıtlarla ve/veya mahkeme kararıyla ispatlanması.

9-Genel Başkanın ve Yönetim Kurulunun bilgisi olmadan ve/veya Genel Başkanın OLURU ve yazılı talebi olmadan herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesinin habersiz banka hesaplarından para çekmesi, hem Yönetim Kurulu üyeliğinin, hem de dernek üyeliğinin düşmesine ve bu kişinin otomatik olarak dernekten ayrılmasına neden olur.

10-Son aidatını ödedikten sonra, ondan sonraki 3 yıllık bir süre içinde toplam 3 yıllık dernek aidatını (300 TL) ödememek.

11-CİSEATED Derneğinin ilkelerinin ve amaçlarının, faaliyetlerinin belirlediği çizgilerin ötesinde ve bunlarla çelişecek, bunlara zıt faaliyetler yapmak.

 

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek  Organları

            Madde 6- DERNEK ORGANLARI

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından üç yılda bir seçilir.

            1-Genel kurul,

            2-Yönetim kurulu,

            3-Denetim kurulu,

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7- KURULUŞ VE TOPLANTI

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

            Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Şubat ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8- OY KULLANMA VE KARAR ALMA

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.           Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

9-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10-Derneğin vakıf kurması,

11-Derneğin fesih edilmesi,

12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

            Madde 10-YÖNETİM KURULU

            Yönetim kurulu, BEŞ asil ve BEŞ yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. 

            Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

            Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. 

            Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

            Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

12- CİSEATED’in cinsel sağlık, eğitim, araştırma ve tedavi konusunda hem yerli, hem de yabancı kurumlarla, derneklerle ve yapılarla kooperasyon ve koordinasyonunu sağlamak.

13- Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararları almak ve uygulamak.

14- CİSEATED’in bu tüzükte yazılı tüm amaç ve faaliyetlerini yerine getirmek.

15-CİSEATED’in cinsel sağlık, eğitim, araştırma ve tedavi konusunda yapacağı tüm ulusal ve uluslararası bilimsel aktiviteleri, kongre ve festivalleri finans kaynakları bularak ve oluşturarak organize etmek.

 

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

            Madde 11-DENETİM KURULU

            Denetim kurulu, ÜÇ asil ve ÜÇ yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

            Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

            Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

Derneğin Gelir Kaynakları

            Madde 12-DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

            Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 100 TL, aylık olarak ta 8.5 TL  (YILDA 102 TL) aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7- Taşınır ve taşınmaz malların işletme gelirleri.

8-Mevduat faizleri.

9-Dernekçe hazırlanan ya da satış hakkı derneğe bırakılan dergi, periyodik yayın, broşür, kitap, resim, kartpostal, kaset, video kaset, DVD, CD vb. şeylerin satışından elde edilen gelirler.

10-Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için düzenlenen her çeşit kongre, konferans, seminer, panel, workshop (atölye, eğitim) gibi bilimsel toplantılardaki kayıt ücretlerinden, otel konaklama satışlarından, eğitim amaçlı toplantı ya da organizasyonlardan ya da çay, balo, kermes, piyango, festival yemek gibi sosyal ve kültürel toplantılardan ve elde edilen gelirler.

11- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

12-Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için kurmuş olduğu iktisadi ticari işletmeler, her çeşit şirket, ilgili mevzuata uygun olarak kurulmuş olan her türlü eğitim müessesesi, poliklinik ve sağlık kuruluşu, eğitim müessesi, enstitü vb. gibi kurumlardan elde edilen gelirler.

13-Tüzükte belirtilen Uluslararası Anadolu Cinsel Sağlık Kongresi Serisi, yada diğer kongreler veya bilimsel etkinliklerde  ve beraberinde yapılan festivallerdeki her çeşit kayıt ücreti, stand satışı, otel konaklama ücreti, yiyecek-içecek satışı vb. gibi çok çeşitli amaçlarla kongreye veya festivale katılınması için sağlanan gelirler.

14-Tüzükte ilgili yerde bahsi geçen halka ve/veya sağlık personeline yönelik verilen her çeşit eğitim, kurs, seminerler, süpervizyonlar, mezuniyet sonrası eğitimler vb. gibi tüm eğitimlerden elde edilen gelirler.

15-Tüzükte belirtilen pek çok çeşitli eğitim, tedavi ve ticari faaliyetten elde edilen tüm gelirler.

16-Tüzükte belirtilmediği halde daha sonra gelir faaliyeti olabilecek ve tüzüğün bu bölümüne Yönetim Kurulu kararı ve Genel Kurul onayı ile eklenebilecek tüm diğer gelirler.

 

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

            Madde 13-DEFTER TUTMA

            Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

 

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

            Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 14- GELİR VE GİDERLER, BELGELERİ

1-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

2-Derneğin Giderleri:

A-Derneğin Genel Giderleri:

1-Dernek merkez adresinin kira, elektrik, internet, ADSL, telefon, cep telefonu, havagazı, aygaz, su, ısıtma, apartman aidatı giderleri.

2-Derneğin faaliyetleri için kiralayacağı merkezlerin, eğitim yerlerinin ve apartman dairelerinin kira, elektrik, internet, ADSL, telefon, cep telefonu, havagazı, aygaz, su, ısıtma, apartman aidatı giderleri.

3-Yönetim ve büro giderleri.

4-Personel giderleri.

5-Demirbaş eşya giderleri.

6-Yayın ve yazışma giderleri.

7-Derneğin amaçlarına uygun olarak Yönetim Kurulu’nca yapılmasına karar verilen her türlü faaliyetin ve aktivitenin tüm giderleri.

8-Her türlü web sitesi giderleri ve masrafları.

9-Yayıncılık konusundaki her türlü genel gider.

B-Derneğin Özel Giderleri:

1-Tüm kongrelerde, festivallerde, bilimsel faaliyetlerde, seminerlerde, eğitimlerde ve bilumum kongreyle/festivalle ilgili kongre şirketleri veya kongreye alt yapı hazırlayan şirketler tarafından faturalanmış kongre hizmetlerinde yapılmış olan masraflar.

2-Eğitim amacıyla yapılan tüm olası faaliyetlerdeki her türlü giderler, yer kiralama giderleri.

3-Derneğin özel amaçlarını gerçekleştirmek için cinsel sağlık, eğitim, araştırma ve tedavi amacıyla geliştirdiği tüm projelerdeki ve aktivitelerdeki her türlü gider.

4-Dernek için faaliyet amacıyla satın alınmış taşıtların satın alma ve sürekliliğin sağlanması için bilumum (bakım, benzin, dizel motorin gibi vb.) tüm giderleri.

5-Kongreler, festivaller, bilimsel-kültürel-sosyal etkinliklerdeki Dernek faaliyetleri için SATIN ALINAN VE/VEYA KİRALANAN satın alınan her türlü alet, edevat, makine, bilgisayar, bilgisayar aksesuarı, lap top, projektör, ses sistemi, simültane tercüme sistemi, anfi, kolon, anfili mikser, holografik ses ve görüntü sistemleri gibi gerekli malzemelerin faturalandırılmış satın alma giderleri.

6-Derneğin tüzükte yazılı tüm faaliyetlerini gerçekleştirmek için yapılan uzmanlara ödentiler. Danışmanlık, teknisyenlik, belli bir faaliyet için belli bir uzmanlık gerektiren alanda bir süre çalışma vb. gibi Yönetim Kurulu tarafından ücretlendirilen insan emeği, danışmanlık gibi vb. bedelleri karşılığındaki ödentiler.

7-Derneğin faaliyetlerini gerçekleştirmek için uzun veya kısa süreli maaşla çalıştırdığı kişilere (sekreter, bilim adamı, araştırmacı, anketör, kongre ve festival komitesi görevlileri vb. gibi) ödediği ödentiler.

8- Derneğin faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için yurt dışından veya yurt içinden gelen diğer bilim adamlarının veya araştırmacıların veya eğitimcilerin yol ve konaklama masrafları.

C-Derneğin Diğer Giderleri:

CİSEATED’in cinsel sağlık, eğitim, araştırma ve tedavi konusunda, aile kurumunu korumak amacıyla ve kamu yararına olan dernek amaçlarını gerçekleştirebilmek için, bu bölümde yazılmayan fakat ani olarak çıkabilecek ve derneğin ödemesi gereken, her türlü ekstra ödentiler. Bu amaçların gerçekleştirilmesi ile ilintisi olabilecek her türlü masraf ve ödenti.

 

Beyanname Verilmesi

Madde 15-BEYANNAME

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

 

Bildirim Yükümlülüğü 

Madde 16-BİLDİRİMLER

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Temsilcilik Açma

Madde 17-TEMSİLCİLİK

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

Derneğin İç Denetimi

  Madde 18- İÇ DENETİM

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri  

Madde 19-BORÇLANMA

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

            Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

            Madde 20- TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

 

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Yönetim Kurulundaki Üyelerin Görevleri

Madde 21-YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

 

1-Genel Başkanın Görevleri; Tanım: Dernek Genel Başkanı derneği ve Dernek Yönetim Kurulunu yönetir. Tüzüğün uygulanmasını, gereken toplantıların yapılmasını, kişilerin e-posta yoluyla toplantıya çağrılmasını, CİSEATED’in cinsel sağlık, eğitimi araştırma ve tedavi yönündeki tüzükte yazılı tüm amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi için tüm olası yönetim faaliyetlerini gerçekleştirir.

A-Derneği özel ve tüzel kişiler önünde temsil eder. Derneği ve Yönetim Kurulunu yönetir.

B- Yönetim Kurulu toplantılarına, Kurucu Üye Kurulu toplantılarına başkanlık eder.

C-Yönetim Kurulunca oluşturulmuş komisyonların, düzenleme komitelerinin, çeşitli görevlerle görevlendirilmiş üyelerin çalışmalarını denetler. Yönetim Kurulu’na bilgi verir.

D- Görevde bulunmadığı hallerde yerine Genel Başkan Yardımcısını görevlendirir.

E- Yönetim Kurulu toplantılarına Yönetim Kurulunu E-posta ve/veya telefon aracılığı ile çağırır, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder ve alınan kararlar hakkında oy kullanır.

 

2-Genel Başkan Yardımcısının Görevleri; Tanım: Genel Başkanın olmadığı durumlarda, hastalık ve/veya bazı insanlık hallerinde, başkanın izni ve bilgisi dahilinde bazı başkanlık görevlerini üstlenebilir.

Genel Başkan Yardımcısı’nın Görev ve Yetkileri

A- Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Yönetim Kurulu toplantılarına katılır ve alınan kararlar hakkında oy kullanır.

B- Yönetim Kurulunun ve/veya Genel Başkanın vereceği görevleri yapar.

C-Bulunmadığı durumlarda Genel Başkana vekalet eder.

 

3-Genel Sekreterin Görevleri; Tanım: Sekreter derneğin tüm sekretarya, yazışma ve kayıt tutma işlerinden sorumlu üyesidir.

Genel Sekreter’in Görev ve Yetkileri;

A-Yönetim Kurulu ve Genel Başkan’a karşı sorumludur.

B- Genel Başkan’la birlikte Yönetim Kurulu toplantılarını düzenler.

C- Genel Başkanla birlikte toplantı tutanak ve kararlarını yazar.

D- Yönetim Kurulu kararlarıyla üstlendiği Dernekler ve Vakıflar Mevzuatında yazılı görevleri  veya yeni tanımlanana ve Başkan tarafından verilen görevleri yürütür, sonuçları Yönetim Kurulu’na ve Genel Başkan’a bildirir.

E-Yönetim Kurulu’nun yazışmalarını, Genel Başkanla birlikte yürütür.

F-Büroda çalışan personelin amiri olarak çalışma disiplinini sağlar.

G- Yönetim Kurulu’nun dönem çalışma raporunu hazırlar ve Genel Kurul’da sunar.

H- Yönetim Kurulu toplantılarına katılır ve alınan kararlar hakkında oy kullanır.

 

4-Saymanın Görevleri; Tanım: Sayman Genel Başkanla birlikte derneğin mali ve finansal işlerini yürütür. Bu konuda incelemeler yapar, derneğin mali ve finansal raporlarını çıkarır. Tüm görevlerini gerçekleştirmek için Genel Başkanın sözlü veya yazılı talimatını ve OLURUNU almak zorundadır.

Yönetim Kurulu ve Genel Başkan’a karşı sorumludur. Genel Başkanın bilgisi, inisiyatifi ve sözlü ve yazılı emri ve OLURU olmadan tek başına finansal işleri yürütemez.

Saymanın görevleri;

A-Derneğin taşınır ve taşınmaz malvarlığına ilişkin işlemleri ayniyat talimatına göre yürütür.

B-Yönetim Kurulu’nun gelirlerini ilgili defterlere kaydeder, harcamalarını Genel Başkanla birlikte yapar.

C- Derneğin parasal birikiminin değerinin korunması için önlem alır.

D-Bütçenin uygulanmasını sağlar, sonuçlarını değerlendirir.

E-Dernek personelinin bordrosunu, SSK’na giriş-çıkış formlarını düzenler, vergi, SSK primleri ve ücret ödemelerini yapar.

F- Yaptırılacak işlemlerle ilgili şartnameleri, sözleşmeleri hazırlar, Yönetim Kurulu’nun onayına sunar.

G-Alındı belgesi, makbuz, çek, fatura gibi değerli evrakları tutanakla teslim alır ya da teslim eder.

H-Dernek adına gelirleri, tahsilatı alındı belgeleriyle, harcamaları da fatura ya da noter onaylı gider belgeleriyle yapar. İptallerin gerekçelerini yazıp imza eder ve Genel Başkan’a onaylatır.

İ-Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktar üzerindeki harcamaları, Yönetim Kurulu kararıyla yapar.

J-Derneğin banka, Posta Çeki Hesabı vb. bir kurumda emanetteki parasını yanında Dernek başkanın olması koşuluyla çeker. Bağışları bağış belgesiyle ve Başkanın onayıyla dernek adına alır.

K- Her türlü kıymetli evrak ve parayı, Başkanın onayı ve bilgisi dâhilinde dernek kasasında saklar.

L- Bankadan Genel Başkanla birlikte çekilen parayı kasa defterine kaydederek kasaya koyar. Kasadan vereceği parayı kasa defterine kaydederek imza karşılığı Genel Başkanın OLURU ve bilgisi dâhilinde verir. Dernek Kasası Yönetim Kurulunun karar verdiği güvenli bir adreste ve/veya Genel Başkanın ikametgâh adresinde bulunur.

M- Yönetim Kurulu toplantılarına katılır ve alınan kararlar hakkında oy kullanır.

 

 

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

            Madde 22-TASFİYE

 Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Cinsel Sağlık Eğitim Araştırma ve Tedavi Derneği (Tasfiye-CİSEATED)” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

            Hüküm Eksikliği

Madde 23-HÜKÜM EKSİKLİĞİ VE İLGİLİ MEVZUATLAR

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır. Bu kanun ve yönetmelikler www.dernekler.gov.tr adresinde olduğu gibidir.

           

Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.         

            Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

 

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin Adı ve Soyadı:

Görev Ünvanı:

Doç. Dr. Ümit SAYIN

Dernek Genel Başkanı

Yard. Doç. Dr. Asiye KOCATÜRK

Başkan Yardımcısı

Uzman Psikolog Elif Can GÜRSOY

Dernek Sekreteri

İktisat ve Muhasebe Uzmanı Özgül TANDORUK

Dernek Saymanı

Uzman Psikolog Irmak DEDECAN

Üye

 

 

 

Bu tüzük 23 (Yirmiüç) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.