Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam30
Toplam Ziyaret61304

Misyonumuz (Our Mission)

DENEĞİN TEMEL AMACI
KISA TANIM:
Derneğin kuruluş amacı, kamu yararı amacıyla ve aile kurumunun korunması amacıyla ulusal ve uluslararası boyutta cinsel sağlık ve insan cinselliği, cinsel fizyoloji, cinsel fonksiyon bozuklukları, cinsel fonksiyon bozukluklarının nedenlerinin ve tedavisinin araştırılması, cinsel tedavi ve ilgili konularda MULTİ-DİSİPLİNER ve İNTER-DİSİPLİNER araştırmalar ve çalışmalar yapmak; halka ve topluma, hekimlere, cinsel terapistlere, psikiyatristlere ve psikologlara, sağlıkla ilgili profesyonel çalışanlara eğitim vermek, bu konuda her türlü yayıncılık faaliyetini gerçekleştirmek; cinsel sağlık konusunda bilimsel ve akademik çalışmalar yapmak; Kongreler, paneller, konferanslar, eğitim festivalleri düzenlemek; cinsellikle ilgili fonksiyon bozuklukları konusunda araştırma, eğitim ve tedavi hizmetlerini vermek; yurtdışındaki kurumlarla yukardaki konularda koordinasyonlar ve ortak bilimsel ve akademik çalışmalar düzenlemektir. Aile terapisi, aile danışmanlığı, cinsel terapi, aile kurumunun korunması gibi konularda toplumun cinsel sağlığının korunması, eğitilmesi, bilgilendirilmesi açısından bilimsel, akademik çalışmalar ve bilimsel araştırmalar yapmak. Aile danışmanlığı merkezleri, cinsel terapi merkezleri, aile kurumunun korunması amacı ile kamu yararına gerekli kanunlar, tüzükler ve genelgelere ve Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına uygun olarak pek çok danışmanlık, eğitim, araştırma ve tedavi merkezleri kurmak.


OUR MISSION 

SHORT DEFINITION: 
Founding  purpose of the association is to do research on sexual health and human sexuality, sexual physiology, sexual dysfunctions, the treatment and causes of sexual dysfunctions at national and international levels, to perform multidisciplinary and interdisciplinary research and studies of sexual treatment and related subjects; educate the public and the society, doctors, sexual therapists, psychiatrists and psychologists, professionals of health; accomplish scientific and academic research on sexual health; undertake  service of research, education and treatment about malfunctions related to sexuality; organize scientific and academic studies in cooperation with, associations abroad about the topics mentioned above. Execute scientific, academic studies and scientific research for the purpose of public sexual health promotion, protection, education and information on topics such as family therapy, family counselling, sexual therapy, protection of the family institution. Establishing family counselling centers, sexual therapy centers, and many counselling, education, research and treatment centers for promoting public welfare and protection of the family health compatible with the necessary law, statutes and circulars and legislations of the Ministry of Health and Ministry of Education.