Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam2
Toplam Ziyaret59751
CISEATED DERNEĞİ KURULDU-ASEHERT IS ESTABLISHED LEGALLY


MADDE 2-DERNEĞİN AMACI

KISA TANIM:

Derneğin kuruluş amacı, kamu yararı amacıyla ve aile kurumunun korunması amacıyla ulusal ve uluslararası boyutta cinsel sağlık ve insan cinselliği, cinsel fizyoloji, cinsel fonksiyon bozuklukları, cinsel fonksiyon bozukluklarının nedenlerinin ve tedavisinin araştırılması, cinsel tedavi ve ilgili konularda MULTİ-DİSİPLİNER ve İNTER-DİSİPLİNER araştırmalar ve çalışmalar yapmak; halka ve topluma, hekimlere, cinsel terapistlere, psikiyatristlere ve psikologlara, sağlıkla ilgili profesyonel çalışanlara eğitim vermek, bu konuda her türlü yayıncılık faaliyetini gerçekleştirmek; cinsel sağlık konusunda bilimsel ve akademik çalışmalar yapmak; Kongreler, paneller, konferanslar, eğitim festivalleri düzenlemek; cinsellikle ilgili fonksiyon bozuklukları konusunda araştırma, eğitim ve tedavi hizmetlerini vermek; yurtdışındaki kurumlarla yukardaki konularda koordinasyonlar ve ortak bilimsel ve akademik çalışmalar düzenlemektir. Aile terapisi, aile danışmanlığı, cinsel terapi, aile kurumunun korunması gibi konularda toplumun cinsel sağlığının korunması, eğitilmesi, bilgilendirilmesi açısından bilimsel, akademik çalışmalar ve bilimsel araştırmalar yapmak. Aile danışmanlığı merkezleri, cinsel terapi merkezleri, aile kurumunun korunması amacı ile kamu yararına gerekli kanunlar, tüzükler ve genelgelere ve Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına uygun olarak pek çok danışmanlık, eğitim, araştırma ve tedavi merkezleri kurmak.

Derneğin Amaçları şöyledir:

1-Cinsel Sağlık Eğitim, Araştırma ve Tedavi Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 

2-Kurs, seminer, kongre, bilimsel festival, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

        5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, kongre, festival, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, bu faaliyetleri yürütmek için gerekli iç yönetmelikleri hazırlamak,

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

14-Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

16- Halka yönelik özel eğitim faaliyetleri yapmak. Halka, gençlere, üniversite öğrencilerine, yetişkinlere aile yapısının ve aile kurumunun korunması için temel cinsel fizyoloji, cinsel sağlık ve cinsel fonksiyon bozuklukları, zührevi hastalıklar, HIV-AIDS ve bunların tedavisi hakkında eğitim faaliyeti yapmak. DOĞUM KONTROLÜ, Doğum, kürtaj, sağlıklı çocuk bakımı ve yetiştirilmesi vb. gibi konularda eğitim faaliyetleri yapmak. Kadınlara yönelik her türlü eğitim faaliyetini yurt içindeki ve yurt dışındaki kurumlarla da işbirliği yaparak planlamak, programlamak ve uygulamak. Bu konuda dergiler, makaleler, kitaplar, web siteleri yayınlamak. Seminerler, workshoplar (atölyeler), eğitim seansları, konferanslar, paneller, sempozyumlar düzenlemek. Devlet üniversitelerinde veya özel üniversitelerde ücretli olarak bu konuda farklı modüllerden ve eğitim programlarından oluşan kısa veya uzun süreli üniversite öğrencilerini eğitmeye yönelik kurslar, seminerler, konferanslar, workshoplar (atölyeler) gibi vb. düzenlemek. Devlet kurumlarında veya özel şirketlerde, şirket çalışanlarının Türk aile yapısının ve aile kurumunun korunabilmesi hipoteziyle yola çıkarak bilgi ve görgüsünü arttırmaya yönelik özel seminerler, konuşmalar, konferanslar, kurslar, workshoplar (atölyeler), ücretli eğitim programları düzenlemek, bu faaliyetleri gerçekleştirmek için dernek iç yönetmeliklerini hazırlamak,

17- TANTRA ve Uzak Doğu gelişmiş cinsellikleri ve cinsel teknikleri, ESR (Artırılmış Cinsel Doyum, Expanded Sexual Response) gibi ve benzeri cinsel eğitimle ilgili konularda halka ve 21 yaşını aşmış gençlere yönelik, ücretli özel eğitimler, workshoplar (atölyeler), seminerler, kısa ve uzun süreli kurslar, konferanslar, kongreler  ve çeşitli eğitim programları düzenlemek. Başlangıç olarak www.tantraakademi.com sitesinde belirtilmekte olduğu tarzda, vajinismus, anorgazmi gibi cinsel fonksiyon bozukluğu olan kadınlara özel seminerler, eğitimler vermek. İnsan cinselliğinin sınırlarının ve boyutlarının araştırılmasıyla daha mutlu, uyumlu ve haz dolu bir birlikteliğin ve “mutlu bir aile kurumunun” sağlanması açısından bilimsel, akademik araştırmalar, eğitimler ve çalışmalar yapmak,

18-Sağlık, eğitim, kültür ve sosyal alanlarda faaliyet göstermek; Üyeleri arasında insani, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için  yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler, toplu festivaller vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak. Dernek üyeleri bu faaliyetlerden ya ÜCRETSİZ, ya da Yönetim Kurulunun koşullara göre belirlediği en az indirimlerden yararlanır. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, bu faaliyetleri gerçekleştirmek için dernek iç yönetmeliklerini hazırlamak,

19- Bu amaçları uygulayabilmek için CİSEATEDYurt dışında bu konularda uzman NACS, FIAS, SEXPO Foundation, SSSS, WAS, IASR, UNICEF, United Nations, AASECT, ISSWSH, EFS gibi ve başka kurumlarla kooperasyon, koordinasyon kurmak, ortak bilimsel ve eğitim çalışmaları, kongreler, eğitim programları, festivaller düzenlemek bu özel kurslardan akrediteli veya akreditesiz uygun sınavlarla mezun olanlara Cinsel terapist; seksolog; cinsel sağlık uzmanı; cinsel sağlık koçu; cinsel sağlık danışmanı vb. gibi katılım belgeleri vermek,

20- Cinsel sağlık, eğitim, araştırma ve tedavi için dijital dokümantasyon ve kurgu merkezleri; animasyon film merkezleri; filmle eğitim merkezleri; film ve dijital, sanal yöntemlerle ve internet aracılığı ile eğitim merkezleri ve sistemleri kurmak. Film kurgu, yapım, animasyon film, video filmi ve ilgili tüm iletişim sistemlerini ve görsel materyeli ve filmlerle eğitimciliği sağlayan yapılar oluşturmak. Bu konuda yurt dışında var olan ve benzer dijital, sanal, film ve animasyonlarla eğitim yapan yerlerle kooperasyon ve koordinasyon kurup oradaki mevcut eğitim sistemlerini Türkiye’ye getirmek ve tercüme etmek; Türkiye’ye ve Türkçe’ye uyarlamak. İlgili Mevzuata ve kanunlara uygun olarak Cinsel sağlık müzeleri ve eğitim merkezleri açmak.

21- Uluslararası Anadolu Cinsel Sağlık Kongrelerini (International Anatolian Sexual Health Congress) düzenlemek, bunların alt yapısını oluşturmak, bunlar için maddi finans kaynakları araştırmak bulmak, oluşturmak yaratmak, sponsorlar bulmak. www.sexologycongress2014.com ve www.sexologycongress2014.org siteleri ile 1. Anadolu Cinsel Sağlık Kongrelerini gerçekleştirmek ve bunun devamını yine bu ve benzeri siteler aracılığı ile 2-3 yıllık periyotlarla gerçekleştirmek. Halka açık Uluslararası ve Ulusal Cinsel Sağlık Festivali serilerini  (International Sexual Health Festival-EVE Festival) düzenlemek. www.evefestival.org sitesi ve benzerleri aracılığı ile halka açık cinsel sağlık festivalleri, aktiviteleri, kongreleri, sempozyumları ve benzeri aktiviteleri düzenlemek,

22- SEXUS JOURNAL: Uluslararası bilimsel ve akademik düzeyde SEXUS Journal isminde veya başka isimlerde elektronik ve/veya basılı bilimsel dergiler yayınlamak, bu derginin alt yapısını ve web faaliyetlerini, hakem kurulunu, sistemli çıkmasını düzenlemek. Benzer alanlarda halka yönelik dergiler çıkartmak. Bu faaliyetler konusunda finansal yapılandırılmayı, sponsor ilişkilerini düzenlemek. Anadolu Kongreleriyle birlikte yılda dört kez çıkacak olan Quartery Journal SEXUS’un şu andaki web sitesinden yayınlar yapmak: www.sexusjournal.com ve www.sexusjournal.org sitelerini satın almak ve güncelleştirmek. Bu ve benzer uluslararası veya ulusal akademik, bilimsel ya da halka yönelik dergiler çıkartmak.

23- Cinsel Sağlık, Eğitim, Araştırma ve Tedavi konusunda her türlü ARAŞTIRMAYI  yapabilecek yürürlükteki mevzuata uygun sağlık kurumları oluşturmak, 3. Ve 4. Maddede yazılı amaçlarıyla ilgili HER TÜRLÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMAYI YAPMAK; bu amaçla yan şirketler, şahıs firmaları, limited şirketler, anonim şirketler, holding şirketler kurmak. Bahsi geçen araştırmalar şöyle sıralanabilir:

  • Cinsel eğitim, araştırma ve tedavi ile ilgili her türlü MEDİKAL, BİYOKİMYASAL, MİKROBİYOLOJİK, JİNEKOLOJİK, ÜROLOJİK, PSİKOLOJİK, PSİKİYATRİK, NÖROBİLİMSEL, NÖROLOJİK Tıbbi araştırma ve eğitim faaliyeti.
  • Anketler, sosyolojik testler-araştırmalar.
  • Cinsellikle ve/veya psikoloji ve psikiyatri ile ilgili her türlü PSİKOMETRİK TEST, Kişilik Testleri ve envanterleri, Cinsellikle ilgili her türlü envanter, skala, psikometrik test vb.
  • Ulusal ve Uluslararası kurumlarla ve ulusal/uluslararası bilim adamları ve akademisyenlerle derneğin ilgili  Maddelerdeki amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü bilimsel ve akademik çalışma, araştırma.

24- CİSEATED’in amaçlarından birisi de cinsel fonksiyon bozuklukları, cinsel hastalıklar, zührevi hastalıklar, HIV-AIDS, genital yolla bulaşan bakteriyel ve viral hastalıklar konusunda Sağlık Bakanlığı ile anlaşmalı olarak ve ilgili kanunlara ve mevzuata uygun olarak tedavi merkezleri, poliklinikleri, cinsel terapi merkezleri ve tedavi kurumları açmak bu kurumları yerli yabancı kurumların desteği ile birlikte yürütmek. Bu kurumlara eğitimli tıbbi elemanları ve psikolog, psikiyatristleri, kadın ve doğum hastalıkları uzmanlarını, ürologları tahsis etmek ve onlara bu merkezlerde iş vermek; bu konularda hem halkı ve hem de sağlık profesyonellerini eğitmek,

  
3234 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın